2s
70
Lat
Jeździmy
razem

Zatrudnimy kierowców z prawem jazdy kat. D

tel. 77 416 41 11 wew. 6

PKS Brzeg udostępnia w dzierżawę:

● Miejsca parkingowe na terenie zajezdni oraz garaże

● Lokale na działalność gospodarczą

Stacja obsługi pojazdów

Stacja czynna:
Od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00

Okręgowa stacja kontroli pojazdów

Stacja czynna:
Od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 18.00,
Sobota w godz.: 7.00 - 15.00

Serwis ogumienia

Serwis czynny:
Od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 - 15.00

Zatrudnimy kierowców z prawem jazdy kat. D

Zatrudnimy kierowców z prawem jazdy kat. D

tel. 77 416 41 11 wew. 6

Firma

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Brzegu powstało 9 grudnia 1999 r.

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, dnia 1 marca 2001 roku został zakupiony przez Spółkę jej poprzednik prawny - Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Brzegu działający od 1955 roku.

W 2003 roku Spółka skorzystała z dofinansowania z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2001 na zakup trzech nowych autobusów.
Oprócz podstawowej działalności jaką jest transport osób, PKS Sp. z o.o. w Brzegu świadczy też inne usługi m.in.:

 • sprzedaż detaliczna paliw.
 • obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,
 • sprzedaż części i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów,
 • usługi diagnostyczne i rejestracja pojazdów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
 • wynajmy autobusów i pojazdów ciężarowych oraz nieruchomości,
 • międzynarodowy oraz krajowy transport drogowy osób i ładunków,
 • pomoc drogową dla autobusów i samochodów ciężarowych,

Największą wartością firmy są jej pracownicy, którzy solidną pracą przyczyniają się do rozwoju i osiągania coraz lepszych wyników przez Spółkę.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brzegu Sp. z o.o. pragnie poinformować, że od dnia 25 maja 2018 roku rozpoczyna się egzekucja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brzegu Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu przy ulicy 1 Maja 1. W przypadku jakichkolwiek pytań dot. przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez PKS Inspektorem Danych Osobowych (IDO) poprzez mail: rodo@pks-brzeg.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy z PKS i wyłącznie w celu jej realizacji. PKS, zgodnie z przepisami może również przetwarzać Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu usprawiedliwionego interesu, jakim jest marketing własnych usług.

Państwa dane osobowe PKS przetwarzać będzie przez cały okres realizacji usługi wynikającej z zawartej umowy, a także w okresie niezbędnym dla ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z tą usługą.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracownika

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu przy ul.1-go Maja 1.

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi można kontaktować się w następujący sposób e-mail: pksbrzeg_kadry@onet.eu , listownie lub telefonicznie.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań przez Pracodawcę wynikających z zatrudnienia i realizacji umowy o pracę. Podstawy przetwarzania danych pracownika :

 • zgoda na przetwarzanie udzielona przez pracownika,
 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,
 • przepis prawa - w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym ,zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony, zatrudnieniu cudzoziemców.
 • prawnie uzasadnione interesy Administratora.

4. Pani/ Pana dane osobowe są przekazywane do instytucji upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PFRON, Urząd Skarbowy, PZU, NFZ, WBE, oraz przetwarzane w systemach informatycznych w tut. firmie.

5 Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani do państw trzecich.

6 Pani/ Pana dane będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy.

7 Pani/Pan ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych ,żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zaumatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania czynności, o których mowa w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Dane teleadresowe

PKS w Brzegu Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 1
49-302 Brzeg.

NIP: 7471652326
REGON: 531618329
KRS: 0000029401
Kapitał Zakładowy 900.000 PLN

 • Tel.: 77 416 40 11
 • E-mail.: pks_brzeg@poczta.onet.pl

Informacja pasażerska

Telefoniczna informacja dla podróżnych

Informacje o opóźnieniach naszych autobusów można uzyskać
u dyspozytorów poszczególnych baz:

 • w Brzegu tel.: 77 416 41 11

Kasy Biletowe - Brzeg

Kasa Brzeg

Godziny otwarcia:
w dni robocze w godz.: 7.00 - 15.00
w ostatni i pierwszy roboczy dzień miesiąca w godz.: 7.00 - 16.00
(możliwa płatność kartą)

Kasy Biletowe - Grodków

Kasa Brzeg

Godziny otwarcia:
w ostatnie dwa dni robocze i pierwsze dwa dni robocze miesiąca w godzinach od 06:45 - 14:30
(możliwa płatność kartą)

Punkty sprzedaży biletów

Kasa PKS Brzeg:

ul. 1 Maja 1
w dni robocze w godz.: 7.00 - 15.00
w ostatni i pierwszy roboczy dzień miesiąca w godz.: 7.00 - 16.00
(możliwa płatność kartą)

Kasa PKS Grodków:

w ostatnie dwa dni robocze i pierwsze dwa dni robocze miesiąca w godzinach od 06:45 - 14:30
(możliwa płatność kartą)

Zakupu biletów miesięcznych można dokonać w punktach stacjonarnych, w Brzegu oraz Grodkowie oraz bezpośrednio u kirowców autobusów.

Kupując pierwszy bilet w kasie biletowej, bilet na kolejny okres możemy zakupić u kierowcy w autobusie.
Warunkiem zakupu biletu u kierowcy jest brak przerw w ciągłości zakupu biletu.

W przypadku miesięcznej przerwy pomiędzy zakupem kolejnego biletu, taki bilet można nabyć tylko w kasie biletowej.

Kierowca również nie może dokonywać żadnych zmian, zarówno ceny biletu, danych osobowych jak i relacji przejazdu zapisanej na EM - karcie.

Sprzedaż biletów jednorazowych odbywa się w autobusach.

PRACA

Dokumenty prosimy składać na adres:
PKS Sp. z o.o.
49-302 Brzeg
ul. 1 Maja 1
Biuro Kadry
tel. 77 416 41 11 wew. 6

Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKS w Brzegu Sp z o.o. dla potrzeb niezbędnych przy
realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierowcy autobusowego.

Aktualnie poszukujemy pracowników na poniższe stanowiska:

Kierowca autobusowy kat. D

Poszukujemy osób z miejscowości: Brzeg, Skarbimierz. Uczciwych, o wysokiej kulturze osobistej, zaangażowanych i sumiennych w wykonywaniu powierzonych zadań. Atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu autobusów (warunek niekonieczny).

Wymagane dokumenty:

 • prawo jazdy kat. D,
 • zaświadczenie o ukończonym kursie do przewozu osób,
 • aktualne badania lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy.

Oferujemy:

 • pracę w dużej, stabilnej i rozpoznawalnej w regionie firmie,
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • terminową płatność wynagrodzenia.

AKTUALNOŚCI

22.02.2024
Komunikacja 01.03.2024 - 31.03.2024

Szanowni pasażerowie.

PKS w Brzegu Sp. z o.o. informuje, że w dniach:

08.06.2023 (Boże Ciało) - komunikacja autobusowa nie będzie prowadzona.
09.06.2023 (piątek) - komunikacja będzie prowadzona zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy z dodatkiem kursów specjalnych na trasach:

 • Bąków- Kolnica
 • Brzeg d.a.- Bąków- Obórki
 • Brzeg d.a - Kolnica - Bąków - Pępice

Lokale do wynajęcia

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brzegu Sp. z o.o. posiada na wynajem lokale handlowo - usługowe jak również magazynowe o powierzchni od 30m2 do 100 m2.

O szczegóły oferty prosimy pytać mailowo na adres:

 • wynajem@pks-brzeg.pl

lub telofonicznie pod numerem:

 • 77 416 40 11

Przejdź do wyszukiwarki połączeń

e-podroznik.pl

Brzezina skrzyżowanie

PKS Sp. z o.o. w Brzegu
ul. 1 Maja 1
49-302 Brzeg
tel.77-4164011

Rozkład ważny od 06.05.2024

Linia
Kierunek
 • Przez
Godziny odjazdu
5
kierunek: Brzeg ul. Starobrzeska
 • Oławska,
 • Rynek,
 • Kamienna,
 • Ofiar Katynia,
 • Wita Stwosza,
 • Szkolna,
 • Plac Dworcowy PKS,
 • 1 Maja,
 • Korfantego,
 • Słowackiego

w dni robocze

07:28p
09:23
10:43p
13:18
15:13mp
16:08xm
17:13mp
19:18mp

w soboty powszednie oraz dodatkowo 02 maja i w piątek po dniu Bożego Ciała

09:23
13:18
16:08xn

kursują tylko w dniu 1 listopada /Święto Zmarłych/

09:23
13:18
16:33
19:18

Objaśnienia oznaczeń kursów:

m

nie kursuje 24 i 31 grudnia

n

nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24 i 31 grudnia

p

nie kursuje 02 maja i w piątek po Bożym Ciele

x

kursuje do dworca PKS

INFORMACJE OGÓLNE

Wspólnie z nami zorganizujesz dojazdy na uroczystości rodzinne, imprezy firmowe, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie imprezy okolicznościowe! Pomagamy przy organizacji m.in. wycieczek, kolonii, przewozów pracowników, transferów na lotnika.

Oferujemy autobusy turystyczne i międzymiastowe marki MERCEDES, MAN, IVECO do obsługi ruchu krajowego i międzynarodowego z normą EURO IV-VI

 • usługi transportowe w kraju i za granicą,
 • wynajem autokarów od 10 do 70 miejsc,
 • wyposażenie: WC, kawiarka, lodówka, audio-video
 • klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa dla pasażerów,
 • platformę dla osób niepełnosprawnych, komfort i bezpieczeństwo podróży
 • fachowa obsługa
 • konkurencyjne ceny
 • pełne ubezpiecznie pasażerów i autokaru

Zapraszamy do współpracy szkoły w ramach stałych umów na dowozy uczniów na baseny - bardzo atrakcyjne ceny!

© 2024 PKS Brzeg